Result

Congratulations to all who are selected for internship!!

Selected Intern List

Eswar chandra balla

Himanshu Mote

Arpita Vikhe

Prajwal Helunde

Rishabh Raghuwanshi

Yash Kawle

Samruddhi Zilpe

Avantika Borkar

Tatsavi Tajne

Abhishek Dhole

Viploa Itankar

Varun Sharma

Sanket Bankar

Sarthak Bhole